Sesja Rady Miejskiej 22.08.2019r.

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Sesja Rady Miejskiej 22.08.2019r.

W dniu 22 sierpnia 2019r. o godz. 9:00 w sali nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

4.1  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej  - część A i C,

4.2   sprawie uchylenia uchwały nr XII/142/15  Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  z dnia 25 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny, w rejonie  ulicy Porzeczkowej i Jabłoniowej,

4.3  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą  nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny,

4.4  w sprawie nadania nazwy ulicy w Mokronosie Górnym,

4.5  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 5 lat (kryta pływalnia),

4.6  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 miesięcy (obręb Skałka),

4.7  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat (Kąty Wrocławskie, ulica Wrocławska 5a),

4.8  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat (Kąty Wrocławskie, ulica Wrocławska 5b),

4.9  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat (Kąty Wrocławskie, ulica Wrocławska 5c),

4.10  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat (Kąty Wrocławskie),

4.11  w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Kąty Wrocławskie składników mienia komunalnego do korzystania,

4.12  w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników,

4.13  w sprawie powołania Zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

4.14  w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz wysokości opłat dodatkowych,

4.15  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,

4.16  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

4.17  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie,

4.18  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

5. Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  za II kwartał  2019 roku.

7. Sprawozdania z prac komisji.

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

Data publikacji: 
14/08/2019 - 14:04
Autor:
Magdalena Olszewska-Pawlik
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?