Stypendia za osiągnięcia sportowe

01/07/2024

Stypendia za osiągnięcia sportowe

Gmina Kąty Wrocławskie chcąc wspierać mieszkańców uzyskujących wysokie wyniki sportowe przyznaje stypendia i nagrody sportowe na podstawie podjętych uchwał. Informujemy, że w sierpniu przyjmowane będą wnioski na stypendia na rok 2024r. 

Stypendium za osiągnięcia sportowe:

Wniosek o przyznanie stypendium za wysokie wyniki sportowe składa się do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w terminie od 1 do 31 sierpnia 2024 r.

 Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie macierzystego klubu/ trenera potwierdzające realizację programu szkoleniowego przez Zawodnika,

2) zaświadczenie potwierdzające zdobyte osiągnięcie, wydane przez właściwy dla danej dyscypliny sportowej Polski Związek Sportowy lub podmiot przez niego upoważniony, Polski i Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Polski i Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Międzynarodową i Europejską Federację Sportową.

Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe dla Zawodnika lub Trenera:

Wniosek o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe składa się do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w terminie od 1 do 31 sierpnia 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1) zaświadczenie potwierdzające członkostwo w kadrze narodowej, wydane przez właściwy dla danej dyscypliny sportowej Polski Związek Sportowy lub podmiot przez niego upoważniony.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz regulamin określa Uchwała Nr LXV/825/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony: https://www.katywroclawskie.pl/pl/page/stypendia-i-nagrody-sportowe

Autor: 
Monika Makowska