Szacowanie strat w wyniku suszy i gradobicia

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Szacowanie strat w wyniku suszy i gradobicia

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 323 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2019 roku została powołana Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - gradem i suszą na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

W związku z powyższym producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Biuro Obsługi Klienta - parter, pokój nr 10, jak również na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl .

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha) zarówno te uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat.

Dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności złożonym do biura powiatowego ARiMR. W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie, (jeśli występuje).

Do wniosku o szacowanie strat należy dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie.


UWAGA!

Komisja szacuje strraty powstałe w wyniku suszy na podstawie raportów z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, który prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W raportach IUNG określone jest zagrożenie suszą rolniczą na poziomie gminy, wskazane są również uprawy zagrożone suszą na poszczegówlnych kategoriach gleb. Dla Gminy Kąty Wrocławskie zagrożenie suszą rolniczą występuje dla kategorii gleby I (bardzo podatna) i kategorii gleby II (podatna), w uprawach: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku, krzewów owocowych, truskawek i roślin strączkowych.

W związku z powyższym Komisja zobowiązana jest szacować straty spowodowane suszą wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie, w danej uprawie, na określonej kategorii gleb, zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym, wystąpiła susza.


1. wniosek_producenta_rolnego_o_oszacowanie_szkód

2. załącznik_nr_1_oświadczenie_producenta_rolnego_nie_posiadającego_własnej_dokumentacji_potwierdzającej_wielkość_prowadzonej_produkcji_rolnej

3. załącznik_nr_2_oświadczenie_producenta_rolnego_posiadającego_pełną_dokumentację_potwierdzającą_wielkość_prowadzonej_produkcji_rolnej

Data publikacji: 
10/07/2019 - 12:49
Autor:
Dorota Demko
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?