Targowisko miejskie bez opłaty targowej

31/12/2020

Targowisko miejskie bez opłaty targowej

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa na Targowisku Miejskim w Kątach Wrocławskich, przy ul. Zwycięstwa. wynika to z nowelizacji Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
Miejsca na targowisku przydzielane będą z godnie z wcześniejszymi ustaleniami, nowe osoby mają obowiązek zgłosić się do inkasenta celem wyznaczenia miejsca do wystawienia towaru.  
Autor: 
Admin Vobacom