Trwają konsultacje społeczne w spr.wydania decyzji środowiskowej: modernizacja gospodarstwa rolnego w Sadkowie

Krowa na pastwisku
02/04/2021

Trwają konsultacje społeczne w spr.wydania decyzji środowiskowej: modernizacja gospodarstwa rolnego w Sadkowie

Trwają konsultacje społeczne w sprawie wydania decyzji środowiskowej:

modernizacja gospodarstwa rolnego na hodowlę bydła mlecznego, wraz z infrastrukturą w Sadkowie.

Zawiadamiamy, że istnieje mozliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1

oraz składania uwag i wniosków do 14 kwietnia 2021.


W związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2 zapoznanie z ww.dokumentami możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem UMIG,

prowadzącym postępowanie: osir@katywroclawskie.pl, tel.71 390 71 52.

W załączeniu:  Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Autor: 
Ilona Migacz