Uproszczenie zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw UE

30/08/2023

Uproszczenie zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw UE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział we Wrocławiu, przekazuje informację dotyczącą zasad przemieszczania ziemniaków innych niż przeznaczone do sadzenia tzw. towarowych (konsumpcyjnych, przemysłowych) wyprodukowanych na terenie Polski — do państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi od dnia 15 lipca 2022 r. wymagane jest zaopatrzenie takich ziemniaków w paszporty roślin.

Paszporty roślin dla ww. ziemniaków, w celu przemieszczenia ich do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydawane są przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) po przeprowadzeniu badań potwierdzających, że są wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) lub potwierdzeniu, że pochodzą z miejsca produkcji oficjalnie uznanego przez WIORiN za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus.

Szczegółowe informacje, w tym „Wniosek o wydanie paszportów roślin” można uzyskać w jednostkach PIORiN: http://piorin.gov.pl/struktura/

Dla powiatu wrocławskiego jest to Oddział we Wrocławiu WIORiN we Wrocławiu ul. Zwycięska 4, 53-033 Wrocław,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
tel. 71 364 68 50, e-mail: o-wroclaw@piorin.gov.pl

Autor: 
Anna Sowa