Uruchomiliśmy infolinię w sprawie transportu na szczepienia przeciw Covid-19

Uruchomiliśmy infolinię w sprawie transportu na szczepienia przeciw Covid-19
15/01/2021

Uruchomiliśmy infolinię w sprawie transportu na szczepienia przeciw Covid-19

Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 pod numerem telefonu 71 390 71 56*

Dla kogo dowóz na szczepienia
Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby starsze, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez gminę transportu.

Od piątku 15 stycznia 2021 r. pod numerem zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu. Prosimy najpierw o rejestrację na szczepienie w punkcie szczepień.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nie wyznacza ani daty, ani godziny szczepienia danej osoby. Rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 należy dokonać przez:

 • Internet, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
 • przychodnia, wykaz i kontakt do placówek poniżej
 • infolinia - numer 989.

Punkty szczepień przeciw Covid-19 na terenie Gminy Kąty Wrocławskie:

o ZESPÓŁ LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO SPÓŁKA Z O.O., Kąty Wrocławskie, ul. Staszica
telefon: 71 316 60 21, 71 316 60 22

 • DR EWA SPÓŁKA Z O. O., Kąty Wrocławskie, ul. Brzozowa
  telefon: 71 316 60 30
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FIRMA LEKARSKA KAMA LEK.MED.MAREK SZEWCZYK, LEK.MED.KATARZYNA SZEWCZYK, Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja
  telefon: 71 316 73 04
 • CERTAMED SPÓŁKA Z O. O., Smolec, ul. Wierzbowa
  telefon: 71 316 85 26, 71 316 85 30

*INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Z administratorem można skontaktować się:

 • telefonicznie – 71 390 72 10;
 • pisemnie – urzad@katywroclawskie.pl;
 • osobiście lub pisemnie – 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

 • telefonicznie – 513 850 227;
 • pisemnie – rodo@katywroclwaskie.pl;
 • osobiście (w każdy wtorek) lub pisemnie - 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są lub będą w celu zgłoszenia potrzeby transportu do punktu szczepień na podstawie udzielonej zgody I decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2021 nr BZ-RM.6310.20.2021.MB(48).

WYMOGI I KONSEKWENCJE

Podanie/udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, stopnia niepełnosprawności lub wieku jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia na transport do punktu szczepień.

Osoba fizyczna, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

W przypadku odmowy podania/udostępnienia danych osobowych nie można przyjąć zgłoszenia tym samym zapewnić transportu do punktu szczepień

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Następujące podmioty będą miały dostęp do danych osobowych we wskazanych zakresach:

 • wolontariusze;
 • pracownicy pomocy społecznej;
 • pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia organizacji transportu, a następnie będą archiwizowane zgodnie z Instrukcjami Archiwalnymi.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to wycofać tę zgodę w dowolnym momencie;
 • otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
 • zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.
 • W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.
 • Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.
 • Autor: 
  Admin Vobacom