wnioski 300+

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: wnioski 300+

DOBRY START 2020

„Dobry Start” to 300,00 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. Wnioski można już składać. Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia niż do 30 września.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku wszystkim uczniom do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne, zarówno w przedszkolu, jak i w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program nie dotyczy też studentów i uczniów szkół policealnych.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej

– rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez instytucję właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko

(w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). 

Wniosek można już składać przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl  bądź przez bankowość internetową.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie GOPS w Kątach Wrocławskich. 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w świadczenia oraz aktualny wzór wniosku można uzyskać na stronie: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl

oraz bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich, ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie.  Tel. /071/33-47-222 lub  -222/  -223/  -225.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich informuje, iż związku z licznymi błędami w przyjmowaniu wniosków elektronicznych tj. wniosków o ustalenie prawa do świadczenia  Dobry Start” 

– wnosi o zwracanie szczególnej uwagi na poprawność wpisanego adresu zamieszkania.

W przypadku rodziców którzy posiadają opiekę naprzemienną należy dołączyć wyrok wraz z planem opieki.

Data publikacji: 
24/07/2020 - 13:03
Autor:
Ilona Migacz
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?