Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje

15/03/2023

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział we Wrocławiu informuje, że art. 145 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 412) uchyla art. 15zzzzy ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

W związku z powyższym w myśl art. 169 pkt 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategnicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dniem 4 maia 2023 r. zostanie przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych.

Autor: 
Anna Sowa