WYBORY DO ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

29/09/2023

WYBORY DO ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje, że na podstawie zarządzenia nr 1553/2023 z dnia 20 września 2023 r. zostaną przeprowadzone wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Kąty Wrocławskie na kadencję 2023-2027.

Harmonogram wyborów dostępny jest pod następującym adresem: https://bip.katywroclawskie.pl/artykul/zarzadzenie-nr-1553-2023-burmistrza-miasta-i-gminy-katy-wroclawskie-z-dnia-20-wrzesnia-2023-r-w

Zachęcamy do aktywnego udziału w wyborach!

Załącznik: 
Autor: 
Magdalena Olszewska-Pawlik