Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.

09/05/2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.

wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie

Zapraszamy do wzięcia udziału w Wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 roku.

W niedzielę 9 czerwca wytypujemy polskich reprezentantów do Parlamentu Europejskiego, w sumie – 53 europosłów. Cały skład europarlamentu będzie liczył 720 przedstawicieli państw UE. Parlament Europejski stanowi główny organ ustawodawczy Unii Europejskiej, co oznacza, że ​​kształtuje unijne prawo. Decyzje podejmowane przez PE przekładają się na jakość życia obywateli Wspólnoty w wielu jego obszarach, np. w zakresie ochrony środowiska, praw pracowniczych czy handlu. Udział w wyborach daje zwykłym obywatelom możliwość wyrażenia swojej woli politycznej oraz realny wpływ na priorytety polityki unijnej. 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych.

Zasięg: województwo dolnośląskie i województwo opolskie

Numer okręgu: 12

W 2024 roku w Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego.

Przesyłam informację dotyczącą organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca br.

Obwieszczenie w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

https://bip.katywroclawskie.pl/pliki/katywroclawskie/zalaczniki/19281/informacja-o-siedzibach-obkw-do-wywieszenia.pdf

 

Nastąpiła jedna istotna zmiana lokalowa w stosunku do ostatnich wyborów samorządowych.

Ze względu na organizację Dni Kątów Wrocławskich w dniach 8-9 czerwca 2024r., siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Kątach Wrocławskich postanowieniem Komisarza Wyborczego nr 865/2024 z dnia 6 maja 2024r. zostanie jednorazowo przeniesiona z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (ul. Zwycięstwa 23) do Hali Sportowej (ul. Zwycięstwa 27) w Kątach Wrocławskich.

https://bip.katywroclawskie.pl/pliki/katywroclawskie/zalaczniki/19229/postanowienie-865-2024-2024-05-06-katy-wroclawskie.pdf

WAŻNE TERMINY W KALENDARZU WYBORCZYM:

1) 27 maja termin:
-zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. (zgłoszenia przyjmuje Komisarz Wyborczy w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura we Wrocławiu)
- zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski zgłoszenia przyjmuje Wydział Transportu, tel. 71 390 51 74, 71 390 51 73)

2) dyżur wydziału SO w dniu 31 maja, jako ostatnim dzień na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. W tym dniu będzie pracować również Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Pozostałe Wydziały będą zamknięta, za przepracowaną sobotę 18 maja.

Autor: 
Weronika Szwaj