Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie GiGN.6850.2.2023/6

05/04/2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie GiGN.6850.2.2023/6

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje, że na tablicy  ogłoszeń tut. urzędu został wywieszony i podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni od dnia 4 kwietnia 2024 r. do dnia 25 kwietnia 2024 r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie:

Dodatkowe informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pokój 23 tel. 71 390 71 42 lub 71 390 72 39.

Autor: 
Elżbieta Janik