Zapraszamy do korzystania z e-usług

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Zapraszamy do korzystania z e-usług

Dla zapewnienia optymalnego komfortu korzystania z usług administracji, Powiat Wrocławski wraz z Gminą Kąty Wrocławskie i 7 innymi samorządami realizuje ważny projekt wdrożeniowy, którego wymiernym efektem są jakościowo nowe, elektroniczne usługi publiczne w naszych urzędach.

Lider projektu: Powiat Wrocławski

Partnerzy - gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce,  Mietków, Siechnice, Żórawina

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji  powiatowej i gminnej, zmierzających do usprawnienia i racjonalizacji pracy oraz komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą.

E-usługi dla Gminy Kąty Wrocławskie:

  • Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych.
  • Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.
  • Zobowiązania z tytułu podatku rolnego, leśnego osób fizycznych.
  • Zobowiązania z tytułu podatku rolnego, leśnego osób prawnych.
  • Zobowiązania z tytułu podatku od środków transportu.
  • Zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych.
  • Zezwolenie na korzystanie z dróg w sposób szczególny – złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji lub umowy na zajęcie pasa drogowego, awaryjne zajęcia pasa drogowego, umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
  • Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
  • Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Zezwolenie na wycinkę lub przesadzanie drzew lub krzewów.

 Już dziś potwierdź swój profil zaufany i korzystaj z e-usług: https://katywroclawskie.eboi.pl/


Wymierne korzyści realizacji projektu:
Odczuwalne skrócenie czasu załatwiania spraw oraz wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie konieczności osobistego stawiennictwa obywatela w urzędzie.

Udostępnienie aplikacji na urządzenia mobilne oraz platformy eBOI umożliwiającej  sprawdzenie stanu sprawy, informacji podatkowych, zrealizowania płatności, przekazania informacji do Urzędu o awarii oświetlenia, drogi, chodnika lub innych zdarzeniach oraz pozwalającej na przekazywanie mieszkańcom powiadomień o występujących lub przewidywanych zagrożeniach.

Stworzenie narzędzi do elektronicznego zarządzania obiegiem i przechowywaniem dokumentacji, co zapobiegnie wielokrotnemu powielaniu i gromadzeniu tych samych dokumentów w różnych miejscach.

Obniżenie kosztów zużycia materiałów biurowych.

Od teraz załatwisz sprawę urzędową szybko i sprawnie, bez wychodzenia z domu czy biura.

Data publikacji: 
01/02/2019 - 07:25
Autor:
Weronika Szwaj
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?