Zaproszenie na spotkanie w sprawie konkursu grantowego

04/12/2017

Zaproszenie na spotkanie w sprawie konkursu grantowego

Szanowni Państwo,

Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość wraz z Gminą Kąty Wrocławskie jest organizatorem konkursu grantowego na zakup instalacji fotowoltaicznych. (Możliwość weryfikacji na stronach www.pv-projekt.pl, oraz stronie gminy Kąty Wrocławskie:  www.katywroclawskie.pl).

Chcieliśmy Państwa zaprosić na spotkanie w sprawie konkursu grantowego pn.  „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, które odbędzie się:

11.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:30 w Auli Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Brzozowej 4 w Kątach Wrocławskich

 Uprzejmie prosimy o przygotowanie na spotkanie:

• informacji o wysokości opłat za energie elektryczną z faktur za ostatnich 12 miesięcy

• informację o miejscu niezacienionym (o kierunku południowym/południowo-wschodnim/południowo-zachodnim) w m2 na:

dachu skośnym

dachu płaskim

Innych obiektach (garaż, wiata, drewutnia, itp.).

 

PROSIMY O ZAREJESTROWANIE SIĘ NA SPOTKANIE WYSYŁAJĄC MAILA NA ADRES: REJESTRACJA-PV@FEA.PL o treści:

„Imię i Nazwisko ……….

Gmina……………………..”

lub telefonicznie pod numerem 74 645 01 31  

Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość

Autor: 
Admin Vobacom