Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty dotyczące organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie

02/03/2021

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty dotyczące organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie

Informacja o składzie komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego z  realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 110 dzieci  w wieku 7-16 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie  kraju” znajduje się na stronie: http://bip.katywroclawskie.pl/dokumenty/15041.

Autor: 
Monika Romańska