Zastrzeżenie numeru PESEL

17/11/2023

Zastrzeżenie numeru PESEL

Od dziś można składać wnioski o zastrzeżenie numeru PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL w celu ochrony obywateli przed niepożądanym wykorzystywaniem danych. 

"Zastrzeż PESEL" to usługa dostępna od 17 listopada 2023 r. w aplikacji mObywatel, przez stronę obywatel.gov.pl lub osobiście w urzędzie. Pozwoli ona na zminimalizowanie skutków kradzieży tożsamości. W praktyce oznaczać to będzie, że niepowołane osoby nie będą mogły w naszym imieniu m.in. zaciągnąć zobowiązań kredytowych, podpisać umów ratalnych czy sprzedaży nieruchomości. Umowy zawarte na osoby, które mają zastrzeżony numer PESEL nie będą miały mocy prawnej. W obliczu oszustw, przez które dane dostają się w niepowołane ręce, warto zrobić wszystko, by zapewnić sobie możliwie jak największe bezpieczeństwo. 

Osoba fizyczna nie posiadająca dostępu do Internetu albo Profilu Zaufanego będzie mogła stawić się osobiście w urzędzie gminy i po zweryfikowaniu tożsamości złożyć wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia.
W rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich - osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.
W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który:
-stawi się osobiście w urzędzie gminy,
-złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności
-potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Wniosek stanowiący załącznik do informacji jest również ogólnodostępny w Internecie, a także możliwy do pobrania w aplikacji - w module Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL.
W urzędzie dostępne są wydrukowane wnioski, do wypełnienia na miejscu. 

Rejestr Zastrzeżenia Numerów PESEL umożliwia:
- Zastrzeżenie numeru PESEL
- Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
- Sprawdzenie statusu numer PESEL
- Wydanie potwierdzenia zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia.
- Wydanie wydruku zawierającego historię zastrzeżeń numeru PESEL.

Zgłoszone zastrzeżenie oraz jego cofnięcie zostanie zarejestrowane w czasie rzeczywistym (niezależnie od tego, czy będzie to dzień roboczy, czy też ustawowo wolny od pracy).

Autor: 
Anna Sowa