Zimowe Utrzymanie Dróg

05/12/2022

Zimowe Utrzymanie Dróg

Drogi gminne:

Do czasu wyłonienia wykonawcy Zimowego Utrzymania Dróg, odśnieżanie będzie prowadzone interwencyjnie przez ZGK.
Zgłoszenia kierować można:

  • w godzinach pracy urzędu do wydziału Utrzymania Dróg: 713907159
  • po godzinach pracy urzędu: 607665460

W pojemnikach na piasek i sól na terenie gminy zostały uzupełnione zapasy. W razie potrzeby pojemniki są ogólnodostępne dla mieszkańców.


W przypadku dróg krajowych i autostrad dostępny jest całodobowy punkt informacji drogowej pod numerem telefonu: 71 3209818

Dla dróg wojewódzkich dedykowane są całodobowe działy obsługi jednostki pod numerem telefonu: 71 3917196

Drogami powiatowymi zajmuje się obsługa Zimowego Utrzymania Dróg, obwód drogowy w Mirosławicach. Kontakt w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu: 71 3162245, po godzinach: 606898865

W bieżącym sezonie zimowym Gmina Kąty Wrocławskie odpowiadać będzie wyłącznie za odśnieżanie publicznych dróg gminnych, objętych zarządem Gminy.
Odśnieżaniem pozostałych dróg publicznych zajmować się będą właściwi zarządcy danej drogi.
Informujemy, że sytuacje drogowe należy zgłaszać do odpowiedniego zarządcy

Kolory:
Czerwony – autostrada A4 i droga krajowa nr 35
Żółty – drogi wojewódzkie
Fioletowy – drogi powiatowe
Brązowy – drogi gminne

Autor: 
Anna Sowa