Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2024

30/01/2024

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2024

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT oraz złożyć je wraz z wnioskiem w następujących terminach:

  • - w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • - w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni


Dotacje będą  wypłacane w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski dostępne są w Wydziale Podatków i Opłat oraz na stronie internetowej:

https://www.katywroclawskie.pl/sites/default/files/pliki2/wzor_wniosku_o_zwrot_akcyzy_2024.pdf

Po więcej informacji zapraszamy do wydziału Podatków i Opłat przy ul. Kościuszki 16a w  Kątach Wrocławskich

Autor: 
Anna Sowa