Zwycięzcy V Konkursu Wiedzy o Powiecie Wrocławskim wyłonieni!

05/04/2024

Zwycięzcy V Konkursu Wiedzy o Powiecie Wrocławskim wyłonieni!

Dnia 5 kwietnia 2024 r. odbył się finał V edycji konkursu pn. „Co wiecie o wrocławskim powiecie”. Został on zorganizowany dla uczniów klas VII szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego. Zadanie przeprowadzone zostało we współpracy ze Stowarzyszeniem Podróżników „TUITAM”, które reprezentowały Marta Miniewicz oraz Anna Motyka – pomysłodawczynie projektu.

W konkursie udział wzięło 25 szkół z terenu powiatu wrocławskiego. Pierwsza część to 25-minutowy test, który miał za zadanie sprawdzić wiedzę młodzieży na temat turystyki, historii, przyrody, zagadnień społecznych i gospodarczych oraz organów władz samorządowych Powiatu.

Do drugiego etapu z 75 uczniów dostało się 30. Podczas tej części drużyny musiały odpowiedzieć na pytania, rozwiązać krzyżówkę, a także odgadywać zabytki na podstawie fragmentów obrazu. W to wszystko zaangażowana została publiczność, dla której również zostały przygotowane specjalne zadania i nagrody za poprawne odpowiedzi.

Walka uczniów o pierwsze miejsce była naprawdę na równym poziomie. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięskich drużyn zaplanowana została dodatkowo wycieczka po Powiecie Wrocławskim, z grą terenową. W związku z tym, że Konkurs Wiedzy o Powiecie Wrocławskim został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zwycięzcy konkursu otrzymają dodatkowo wpis osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Do Komisji Konkurswoej, czuwającej nad poprawnością przeprowadzenia konkursu zaproszeni zostali: Anna Chmielewska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu WrocławskiegoMagdalena Klag – Skarbnik Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej (www.smzk.katywroclawskie.com), Monika Szima-Efinowicz – dyrektor Muzeum Ślężańskiego w Sobótce (www.muzeum.sobotka.pl), Beata Jagielska – prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ratowic, a także Aleksandra Grzeżułkowska – kierownik referatu Promocji i Wsparcia Społecznego w Powiecie Wrocławskim.

I miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kobierzycach

II miejsce – drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy

III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom pragniemy złożyć szczere gratulacje oraz podziękować za obecność i udział w piątym już konkursie Wiedzy o Powiecie Wrocławskim. 

Autor: 
Anna Sowa