Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK
DO KTÓREGO MOŻA PRZYWOZIĆ PROBLEMATYCZNE ODPADY (GRUZ, ELEKTRONIKA, ODPADY ZIELONE, ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY, SZKŁO, PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE)
 • PSZOK w Smolcu ul. Polna
  tel. 784 12 55 66
  Czynny:
  wtorek w godz. 10:00-18:00,
  czwartek w godz. 10:00-17:00,
  sobota w godz. 8:00-14:00.
  UWAGA: W pozostałe dni tygodnia PSZOK będzie nieczynny. 

 • PSZOK w Kątach Wrocławskich, Jurczyce (teren oczyszczalni ścieków) ul. Leśna 4
  tel. 601 590 840
  Czynny:

  Wtorek i środa  10:00-18:00
  Sobota 8:00-16:00
  UWAGA: W pozostałe dni tygodnia PSZOK będzie nieczynny.  

 • PSZOK w Gniechowicach, ul. Szkolna
  tel. 784 127 005
  Czynny:
  wtorek - piątek w godz. 10:00 – 17:00,
  sobota 8:00 – 13:00
  UWAGA: w poniedziałki PSZOK jest nieczynny.