Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK
(od stycznia 2021r.)
DO KTÓREGO MOŻA PRZYWOZIĆ PROBLEMATYCZNE ODPADY (GRUZ, ELEKTRONIKA, ODPADY ZIELONE, ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY, SZKŁO, PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE)
  • PSZOK w Smolcu ul. Polna tel. 784 12 55 66
    Czynny pon.-pt. w godz. 14:00 – 17:00, sobota 10:00 – 14:00
  • PSZOK w Kątach Wrocławskich, Jurczyce (teren oczyszczalni ścieków) ul. Leśna 4, tel. 601 590 840
    Czynny pon.-pt. w godz. 13:00 – 21:00, sobota 10:00 – 16:00

  • PSZOK w Gniechowicach, ul. Szkolna 1, tel. 784 127 005
    Czynny pon.-pt. w godz. 10:00 – 17:00 , sobota 8:00 – 13:00
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną przed przywiezieniem odpadów prosimy o umówienie terminu pod wymienionymi numerami telefonów.