Rachunki bankowe

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich

Numer konta bankowego: 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001
SWIFT: POLU PL PR