Regulamin Biegowego Grand Prix

REGULAMIN OGÓLNY
BIEGOWEGO GRAND PRIX Gminy Kąty Wrocławskie-śladem kąckich lwów

I. CEL:

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

3. Promocja turystyczna Gminy Kąty Wrocławskie.

 

 II. ORGANIZATORZY i PARTNERZY

Organizatorem Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie jest Gmina Kąty Wrocławskie. Partnerami Grand Prix są Organizatorzy biegów w Smolcu, Zachowicach i w Kątach Wrocławskich.

KONTAKT: Gmina Kąty Wrocławskie tel. 71 390 72 00

Koordynator Grand Prix - Weronika Szwaj

Strona internetowa Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie: https://www.katywroclawskie.pl/pl/page/biegowe-grand-prix-gminy-k%C4%85ty-wroc%C5%82awskie-%C5%9Bladem-k%C4%85ckich-lw%C3%B3w

 

III. MIEJSCA I TERMINY BIEGÓW zaliczanych do Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie:

- 08.06.2019 | Smolec | VII Smolecka (za)Dyszka

- 24.08.2019 | Zachowice| Run4Vines III Bieg dookoła Zachowic

- 08.09.2019 | Kąty Wrocławskie| XIII Bieg o Puchar Burmistrza Kąty Wrocławskie

 

Zapisy do biegów są prowadzone są przez poszczególnych organizatorów na stronie internetowej: https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy.html

 

IV. ZASADY KLASYFIKACJI:

1. W Biegowym Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie będą klasyfikowani zawodnicy i zawodniczki. Prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach:

 - OPEN kobiety i mężczyźni

- kategoriach wiekowych - kobiety i mężczyźni

K 16 K 20, K30, K40, K50, K60, K70

M 16 M 20, M30, M40, M50, M60, M70

- Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie kobiety i mężczyźni -

2. Organizator GP na podstawie uzyskanych czasów netto w poszczególnych biegach będzie sporządzał ranking Grand Prix. Ranking będzie zamieszczany na stronie internetowej GP.

3. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie 3 biegów.

 Klasyfikację tworzy suma trzech czasów netto z wszystkich biegów.

4. W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego (dokładność co do 1 sekundy) o kolejności decyduje uzyskane miejsce w ostatniej finałowej edycji GP.

5. Zwycięzcy kategorii OPEN nie dublują się ze zwycięstwem w kategorii wiekowej.

 

V. TROFEA I NAGRODY

1. Trofea otrzymają pierwsze trójki ( zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1-3) Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie w kategorii OPEN oraz zwycięzcy ( czyli zawodniczki i zawodnicy z miejsc pierwszych) w kategoriach wiekowych.
2.   Trofea otrzymają ponadto pierwsze trójki ( zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1-3) Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie w kategorii Mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskiej

3. Podsumowanie całego cyklu Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 8 września 2019 roku po zakończeniu trzeciego biegu w Kątach Wrocławskich.

 

VI. ZAPISY:

1. Do każdego biegu z cyklu Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie zapisy odbywać się będą osobno. Każdy z biegów posiada limit uczestnictwa określony regulaminem biegu. Zapisując się i startując w powyższych biegach automatycznie jest się branym pod uwagę w klasyfikacji Grand Prix w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych.
Biegacze z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, którzy odznaczą przy zapisach kategorię  Mieszkaniec Gminy Kąty Wrocławskie (w skrócie MGKW) będą klasyfikowani dodatkowo w ramach GP w kategorii Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie.

 

VII. GWARANCJE ORGANIZATORA

W każdym z biegów organizator gwarantuje:

- medal pamiątkowy na mecie

- informacje odnośnie pakietu startowego oraz posiłku regeneracyjnego znajdują się w poszczególnych regulaminach biegów