Rejon Svietlovodsk w okręgu Kirovohrad

HISTORIA WSPÓŁPRACY

www.srda.gov.ua

Rejon Svietlovodsk jest częścią okręgu Kirowogradzkiego położonego nad Dnieprem w środkowej Ukrainie. Terytorium ok. 1,2 tyś km2 zamieszkuje ok. 50 tyś mieszkańców. Obok Ukraińców mieszkają tu także Rosjanie i Białorusini,których głównymi źródłami dochodów są dziś rolnictwo i przemysł ceramiczny.

Svietlovodsk to w głównej mierze jeszcze region rolniczy z zauważalnym już jednak postępem ekonomicznym.W czasach Związku Radzieckiego Svietlovodsk był jednym z największych centrów przemysłu zbrojeniowego, dziś natomiast rejon ten znany jest głównie dzięki ogromnej elektrowni wodnej oraz powstałej pod koniec lat pięćdziesiątych największej na Ukrainie tamie. Svietlovodsk dzięki dogodnym połączeniom komunikacyjnym łączy wschód z zachodem Ukrainy oraz północ z południem. Atrakcyjność położenia zwiększa także bliskość miasta Kremenchug największego w tej części Ukrainy centrum kulturalno - naukowego.Piękne naddnieprzańskie krajobrazy Svietlovodska zachęcają do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody.

3 września 2007r zawarliśmy uroczyście umowę o współpracy z ukraińskim Rejonem Svietlovodsk. Jej celem jest współdziałanie i wymiana poglądów głównie w dziedzinie oświaty, kultury i gospodarki a także wspieranie ukraińskiego sąsiada w dążeniach integracyjnych ze strukturami europejskimi. Po Niemcach i Francji przyszła kolej na Ukrainę. Od dawna już zresztą nasze zainteresowanie w dziedzinie partnerskich kontaktów skierowane było na wschód. Świadome bowiem członkowstwo we wspólnocie europejskiej to nie tylko integracja wewnątrzunijna, lecz także dalekowzroczna polityka prowschodnia i solidarność z tą częścią Europy, która dąży dopiero do całkowitego z nią zespolenia. „Polska jest dla Ukrainy wzorem szybkiego i udanego rozwoju. Chcielibyśmy zatem te pozytywne wzorce od was przejmować i wdrażać w życie i u nas” – mówił przedstawiciel naszego nowego partnerskiego rejonu – Michaił Kasjanov na uroczystości podpisania umowy o współpracy, która odbyła się w kąteckim ratuszu 3 września. W obecności zaproszonych gości m.in. Wicestarosty Powiatu Wrocławskiego Ireneusza Słomy, Posła RP Stanisława Huskowskiego, Księdza Proboszcza Ryszarda Reputały została podpisana umowa między Gminą Kąty Wrocławskie reprezentowaną przez Burmistrza Antoniego Kopcia oraz ukraińskim rejonem Svietlovodsk zarządzanym przez Michaiła Kasjanova.

Uroczystość uświetnili swą obecnością także Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców kąteckich Pan Sławomir Hryniewicz, Prezes firmy ARAJ Pan Jacek Szostkowski, oraz członkowie Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

"To właśnie współpraca ekonomiczna jest jednym z priorytetów tego partnerstwa i może przynieść obustronne korzyści, dając polskim przedsiębiorcom możliwości inwestowania na Ukrainie co z kolei przyczyni się do stworzenia większej ilości miejsc pracy i spadku bezrobocia u naszego wschodniego sąsiada" – podkreślił Burmistrz Antoni Kopeć. Drugą dziedziną współpracy ukierunkowaną na wzajemne poznanie obu krajów będą wymiany uczniów, dyrektorów i nauczycieli szkół a także wspólne projekty mieszkańców naszych gmin.

Początek naszych kontaktów miał miejsce ubiegłego roku dzięki inicjatywie wrocławskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jesienią 2006 roku bowiem w ramach odbywających się we Wrocławiu Dolnoślasko-Ukraińskich spotkań Samorządowych Urząd Marszałkowski oddelegował do poszczególnych gmin dolnośląskich przedstawicieli różnych regionów ukraińskich w celu zapoznania się z pracą samorządów terytorialnych oraz oceny możliwości nawiązania z nimi współpracy. Wówczas to po raz pierwszy Burmistrz Antoni Kopeć spotkał się z przewodniczącym rejonu Svietlovodsk – Michaiłem Kasjanovem. Drugą natomiast wspólnie podjętą inicjatywą był przyjazd Pana Kasjanova z grupą młodzieży ukraińskiej podczas wyborów samorządowych w Polsce jesienią ubiegłego roku.

Dziś, uroczyście finalizujemy wspólny wysiłek podpisaniem dokumentu poświadczającego tę współpracę, której powodzenie i sukces zależeć będzie od naszej motywacji, zaangażowania i chęci.

Czujemy się niejako odpowiedzialni za ukraińskiego partnera, który śledząc rozwój polskiej demokracji, przemierzał będzie w następnych latach długą drogę dopasowania do europejskich standardów.

Ogromnym zaś atutem i ułatwieniem na tej drodze wzajemnego poznania będzie z pewnością znikoma bariera językowa oraz słowiańskie pobratymstwo i braterska więź między obu narodami.