Serwis bez barier

Nasz serwis internetowy www.katywroclawskie.pl  otrzymał certyfikat „Serwisu bez barier”. Oznacza to, iż spełnia wymogi dostępności serwisów internetowych i jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, m.in.: niewidomych, słabowidzących, niesłyszących oraz z ograniczeniami narządu ruchu, a także osób starszych i posiadających problemy ze wzrokiem i słuchem.

Certyfikat "Serwis bez barier" został przyznany po przeprowadzeniu szczegółowego audytu dostępności cyfrowej. Audyt ten to kompleksowe badanie pod kątem poruszania się po serwisie przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, przeprowadzone przez doświadczonych ekspertów dostępności cyfrowej, posiadających rozległą wiedzę, zarówno w kwestii dostępności, jak i technologii tworzenia serwisów internetowych, a także testerów z różnymi niepełnosprawnościami.

Więcej o certyfikacie "Serwis bez barier" na stronie internetowej Fundacji www.integracja.org/bariery-cyfrowe/certyfikat-serwis-bez-barier

Dostępność cyfrowa analizowana jest zgodnie ze światowym standardem WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines, tj. Standardem dostępnych serwisów internetowych). 

zdjęcie przedstawia certyfikat o dostępności serwisu www.katywroclawskie.pl dla osób niepełnosprawnych, wydany przez Fundację Integracja

Autor: 
boccaverita