Tłumacz osób głuchoniemych

Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich współpracuje z Europejskim Centrum Obsługi Głuchych. Dzięki tej współpracy jest możliwa komunikacja osób głuchoniemych z pracownikami urzędu za posrednictwem tłumacza.

Europejskie Centrum Obsługi Głuchych wspiera Urząd Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie pomocy osobom głuchoniemym i niedosłyszącym w załatwieniu niezbędnych spraw urzędowych. W ramach tej współpracy osoby głuche i niedosłyszące załatwiające sprawy urzędowe w Urzędzie Gminy w Kątach Wrocławskich  będą miały zapewnioną pomoc profesjonalnego tłumacza języka migowego. Pomoc ta polega na tłumaczeniu na język migowy oraz z języka migowego, dzięki czemu tłumacz Europejskiego Centrum Obsługi Głuchych umożliwia porozumiewanie się osoby głuchoniemej z pracownikiem Urzędu. Tłumaczenie odbywa się przy wykorzystaniu telekonferencji. Do jej obsługi używane są aplikacje Skype lub Oovoo.

Tłumacze języka migowego z Europejskiego Centrum Obsługi Głuchych doskonale znają środowisko głuchych i jego problemy, są przygotowani do pomocy głuchym w taki sposób, aby mogli oni załatwić swoje sprawy w Urzędzie szybko i bez problemów. Wszystkie osoby niesłyszące zachęcamy do korzystania z tego udogodnienia i samodzielnego załatwiania swoich spraw w Urzędzie Gminy Kąty Wrocławskie.

Jeśli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące Europejskiego Centrum Obsługi Głuchych lub pomocy osobom głuchoniemym i niedosłyszącym zapraszamy do kontaktu: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu: 785-628-245.

obrazek przedstawia piktogram informujący o tłumaczeniu migowym