Telefony alarmowe

Pogotowie ratunkowe – tel. 999

Straż Pożarna – tel. 998
Państwowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
ul. Kościuszki 17
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71 316 61 56

Policja – tel. 997
Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich
ul. 1 Maja 16
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 47 87 167 20

Pogotowie energetyczne
http://www.tauron-dystrybucja.pl/do/PlannedExcludingListPage

Pogotowie wodno-kanalizacyjne
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 26 B
55-080 Kąty Wrocławskie,
Tel.- centrala : 071 316 61 67
tel. dyżurny 71 31-66-167

Ogólny numer alarmowy z telefonu komórkowego i stacjonarnego – tel. 112