Uprawnienia

Prawo do sprostowania - korzystając z tego prawa możecie Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) - korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. w przypadku zakwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

Prawo dostępu do danych - korzystając z tego prawa macie Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

Prawo do przeniesienia danych - korzystając z tego prawa macie Państwo możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, aby mogli Państwo samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać  wynikają z przepisów prawa. To z którego z uprawnień mogą Państwo skorzystać zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania.