Aktualności

Aktualności
01/09/2023

Legionella - komunikat

30/08/2023

Uproszczenie zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw UE

29/08/2023

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. płatności dla małych gospodarstw

24/08/2023

Konkurs „Kobiety dla Polskiej Wsi”

11/08/2023

Gminne Obchody Dni Seniora

04/08/2023

Pikniki Wojskowe „Silna Biało-Czerwona”.

03/08/2023

Nowe zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w programie „SAM" mobilność osób z niepełnosprawnością

01/08/2023

Ogłoszenie Burmistrza o naborze propozycji wniosków o dofinansowanie.

26/07/2023

Nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego „Izby Pamięci”

24/07/2023

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2023

07/07/2023

Wojciech Tochman w Pałacu Krobielowice!

06/07/2023

Konkurs „Przyjazna wieś”

05/07/2023

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Jaszkotla w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Jaszkotle na wieś Jaszkotle.

26/06/2023

Rządowy program „Dobry Start”

26/06/2023

Bezpłatne badania mammograficzne

Strony