Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 roku w zakresie:

  1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonywać  na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie w Biurze Obsługi Interesanta. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu nie później niż do  18.03.2016 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tel. 71 390 72 28  lub 71 390 51 72. 

Informacje dotyczące naboru oraz formularz w załączniku.

Data publikacji: 
01/03/2016 - 13:15
Autor:
Monika Romańska
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?