Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

23/12/2020

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Poniżej w załączeniu obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wydaniu w dniu 17 grudnia 2020 r. decyzji Nr 21/20 odmawiającej Inwestorowi – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającemu przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Budowa zespołu zaporowo – upustowego (ZZU) kątowego Zabrodzie 2 wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi w zakresie:

  • budowy nowego zespołu zaporowo – upustowego (ZZU) kątowego Zabrodzie 2 na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa wraz z drogą dojazdową do terenu ZZU,
  • budowy nowych odcinków gazociągu DN200 w celu podłączenia ZZU Zabrodzie 2,
  • rozbiórki istniejącego zespołu zaporowo – upustowego ZZU Zabrodzie 2,

w ramach zadania pn.: „Przebudowa ZZU Zabrodzie 2 na gazociągu Obwodnica Południowa Wrocławia DN200 MOP 5,5 MPa”.

Autor: 
Admin Vobacom