Podatniku pamiętaj o terminowej zapłacie podatku, aby uchronić się przed dodatkowymi kosztami

18/10/2021

Podatniku pamiętaj o terminowej zapłacie podatku, aby uchronić się przed dodatkowymi kosztami

Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, u osób fizycznych podatek od nieruchomości (ustalany w drodze decyzji przez organ podatkowy) płatny jest w ratach, w terminach:

- do 15 marca,

- do 15 maja,

- do 15 września,

- do 15 listopada.

Termin ten dotyczy także zapłaty podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadkach, gdy kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, jest on płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

 

Od 13 października 2021 r. koszty upomnienia wynoszą 16 złotych.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 67).

Autor: 
Monika Makowska