RAPORT O STANIE GMINY 2019

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: RAPORT O STANIE GMINY 2019

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020, poz. 713) burmistrz co roku,  do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim.

Przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale nr VII/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i mieszkańcy gminy.

Debata nad  Raportem o stanie gminy  Kąty Wrocławskie odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. na sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich. Sesja odbywać się w będzie w formie telekonferencji.

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w debacie, mogą złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich pisemne zgłoszenie, dostarczając wypełniony „Formularz zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie” wraz z podpisami min. 50 osób popierających zgłoszenie. Zgłoszenia należy składać mailem  do dnia 27 maja br. do godz. 14.00 na adres br@katywroclawskie.pl

Data publikacji: 
20/05/2020 - 16:43
Autor:
Weronika Szwaj
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?