Raport o stanie gminy za 2020 rok

19/05/2021

Raport o stanie gminy za 2020 rok

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020, poz. 713) burmistrz co roku,  do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim.

Przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale nr VII/126/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i mieszkańcy gminy.

Debata nad  Raportem o stanie gminy  Kąty Wrocławskie odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. na sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich. Sesja odbywać się w będzie w formie telekonferencji.

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w debacie, mogą złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich pisemne zgłoszenie, dostarczając wypełniony „Formularz zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie” wraz z podpisami min. 50 osób popierających zgłoszenie. Zgłoszenia należy składać mailem  do dnia 26 maja br. do godz. 14.00 na adres br@katywroclawskie.pl

Autor: 
Weronika Szwaj