Wpis do Gminnego wykazu organizacji pożytku publicznego

01/07/2024

Wpis do Gminnego wykazu organizacji pożytku publicznego

Informujemy, że organizacje pożytku publicznego zainteresowane zamieszczeniem swoich danych na stronie internetowej Urzędu proszone są o wypełnienie oraz podpisanie załączonego wzoru formularza wraz z oświadczeniem, co równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu. Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać w formie skanu na adres e-mail redakcja@katywroclawskie.pl, w formie papierowej pocztą na adres Urzędu lub złożyć osobiście do Wydziału Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

Autor: 
Monika Makowska