Raport o stanie oświaty

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie od 01.09.2023 r. funkcjonuje 10 publicznych placówek oświatowych, w tym sześć szkół podstawowych oraz cztery przedszkola, dwa przedszkola funkcjonują w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych.

Ponadto na terenie gminy działa 13 niepublicznych placówek oświatowych, w tym dwie szkoły podstawowe, jedenaście przedszkoli.

Jednostki oświaty publicznej funkcjonują w 13 budynkach, z których 7 to obiekty zbudowane po 1994 roku. Pozostałe budynki po przeprowadzonych pracach remontowych, adaptacyjnych, modernizacyjnych oraz rozbudowach spełniają współczesne wymagania placówek oświatowych.

Zaplanowana inwestycja budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie, po zakończeniu realizacji doprowadzi do zabezpieczenia miejsc w szkołach i przedszkolach dla wzrastającej liczby uczniów wynikającej ze zjawisk demograficznych oraz dodatniego salda migracji ludności.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie nie funkcjonują publiczne bądź niepubliczne placówki ponadpodstawowe.