Raport o stanie oświaty

W roku szkolnym 2023/2024 Gmina Kąty Wrocławskie jest organem prowadzącym dla ośmiu publicznych placówek oświatowych tj:

-      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich,

-      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich,

-      Szkoła Podstawowa w Gniechowicach,

-      Szkoła Podstawowa w Małkowicach,

-      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie,

-      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu,

-      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeptowie,

-      Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich,

-      Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Ponadto Gmina Kąty Wrocławskie udziela dotacji trzynastu placówkom niepublicznym:

-      Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach,

-      Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym,

-      Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich,

-      Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka w Zabrodziu,

-      Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu,

-      Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich,

-      Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy w Mokronosie Górnym,

-      Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home w Zabrodziu,

-      Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów w Krzeptowie,

-      Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich,

-      Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole Imago w Krzeptowie,

-      Niepubliczne Przedszkole Tuptusie w Smolcu,

-      Niepubliczne Przedszkole ALTO Mokronos w Mokronosie Górnym.

Stan organizacji placówek oświatowych przedstawia informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Katy Wrocławskie w roku szkolnym 2022/2023.