Stypendia i nagrody sportowe

 FINANSOWANIE STYPENDIÓW I NAGRÓD SPORTOWYCH W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE:

Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetu tych jednostek.

Gmina Kąty Wrocławskie chcąc wspierać mieszkańców uzyskujących wysokie wyniki sportowe przyznaje stypendia i nagrody sportowe na podstawie podjętych uchwał.

 Podstawa prawna: 

Kryteria finansowania stypendiów i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Wzory wniosków o stypendium i nagrodę:

Autor: 
Monika Romańska