Zrealizowane inwestycje

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (2014-2020)FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ KĄTY WROCŁAWSKIE W LATACH 1998 - 2015 (PDF)

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (RPO WD 2007 ÷ 2013)

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA (ZPORR)

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW 2007 ÷ 2013)


PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
Z TERENOWEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO