Małe granty 2022 r.

 WZORY UPROSZCZONEJ OFERTY I  UPROSZCZONEGO SPRAWOZDANIA:

 

 LINKI DO DOKUMENTACJI WEDŁUG ROCZNIKÓW:

  ROK 2022

  ROK 2023

Autor: 
Monika Romańska