Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznychŚrodki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Kąty Wrocławskie 

 Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce

  

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Katach Wrocławskich przy ul. 1 Maja, obejmujący budowę bieżni służacej rekreacji

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.

Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich 

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- etap III - Mokronos Górny

Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa ulicy Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Fundusz Dróg Samorządowych -Remont drogi nr. 107212D Gniechowice - Górzyce

Fundusz Dróg Samorządowych - Remont drogi nr. 107717D Romnów - Małkowice

Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie,  Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice 

Projekt szkoleniowy E-AKTYWNI

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I

Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez "Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I" oraz "Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu"

MALUCH +

ZDALNA SZKOŁA

ZDALNA SZKOŁA +

Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice (Bielany, Pustków W, SP2 Kąty, Smolec, SP2 Siechnice)

Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice (Wysoka, Pustków Ż, Sadków, Malkowice, SP1 Siechnice, Radwanice, Św Katarzyna, Caritas)

Nowa szkoła - nowe możliwości

Budowa terenu rekreacyjnego w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w  miejscowości Strzeganowice

Budowa świetlicy wiejskiej w Kilianowie